• Nume, lume…

  Cornelius Castoriadis
  Giovanni Gentile
  Lucian Boia
  Mihai Şora
  Michel Henry
  Henry Corbin
  JRR Tolkien
  Richard Kroner
  George MacDonald

 • Concepte

  Mundus imaginalis
  Coincidentia oppositorum
  Infinit de compenetraţie
  Sf. Duh/Dao
  Limitaţia ce nu limitează
  Anastrofă, eucatastrofă
  Strange seas of thought
  Fedeli d'amore

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

 • Reclame

Homo orans (III)

(continuare)

Rugăciunea omului este rugăciunea lui Dumnezeu – aceea care este epifania divină, care manifestă formele, în care sunt învestite Numele sale, în care se manifestă El Însuşi şi Lui Însuşi, chemându-se pe Sine să i se închine Sinelui. Această rugăciune este deci de fapt subiectul activ al tuturor acţiunilor ce decurg din aceaste forme.

Pentru că nu este un act produs unilateral de credincios, rugăciunea trebuie privită ca creativă; ea este (mai mult…)

Reclame